Ořechový komplot

A bude to pořádný oříšek…

„Chci odpovědět odpovědí, která není obsažena ve vašich odpovědích, které nabádají k udělování chybných odpovědí. Vesmír má právě tolik dimenzí, kolik údajů je třeba k nalezení konkrétního bodu (z čistě matematického hlediska). Takže je potřeba pevně fixovat nulový bod, což ovšem moc nejde a tudíž vesmír s konečně mnoha dimenzemi nebude existovat!!! Zcela logicky :P„

 

Těší se na vás

Organizátorský tým ve složení:

Radim, Siréna, Pepa, Vojťák, Eliška, Vašek, Radek, Prkno a spousta dalších