Ořechový komplot

A bude to pořádný oříšek…

„Dimenze nebo rozměr nějakého objektu je v matematice a fyzice neformálně řečeno nejmenší počet souřadnic, které musíme znát, abychom jednoznačně určili bod tohoto objektu. Například křivka (čára) je jednorozměrná (jednodimenzionální, má dimenzi jedna), protože k určení bodu stačí např. vzdálenost tohoto bodu od nějakého vyznačeného bodu na křivce. Koule je třírozměrná a její povrch dvourozměrný. Fyzikální prostor, ve kterém žijeme, je z hlediska fyziky čtyřrozměrný: má tři prostorové dimenze (výška, hloubka, šířka) a jednu časovou dimenzi. - Aby to nebylo zkratkovité.„

 

Těší se na vás

Organizátorský tým ve složení:

Radim, Siréna, Pepa, Vojťák, Eliška, Vašek, Radek, Prkno a spousta dalších