FAQ

Pro koho je hra určena?

Hra je určena pro veřejnost, tedy není jen pro skauty.
Podmínkou je věk alespoň 15 let v době konání hry. Výjimky jsou možné v individuálních případech po domluvě s organizátory.

O čem je hra?

Hra není o vyhrávání ani o rychlosti.
Ve hře jde především o příběh, zážitky, inspirativní úkoly, poznávání nových míst, týmovou spolupráci a občas zapojení logického myšlení.

Jak dlouho trvá hra?

Začátek je v pátek v pozdním odpoledni. Konec je v sobotu ráno v dosahu hromadné dopravy (do 30 minut od centra).
Po zbytek noci je zajištěno teplé zázemí.

Kde se hra odehrává?

Přesnou lokalitu hry nezveřejňujeme. Začátek i konec hry je vždy v dostupnosti hromadné dopravy, do 30 minut od centra Brna.

Mám / můžu si shánět tým?

Ne, pokud chceš pozvat někoho dalšího, přihlašte se jednotlivě. Týmy jsou vytvořeny organizátory a jejich složení není před hrou zveřejněno.

Je hra fyzicky náročná?

Fyzická náročnost je srovnatelná s běžným jednodenním výletem. Je potřeba se hlavně připravit na chladné počasí. V noci bývá zpravidla chladněji než přes den.

Jak mohu zaplatit účastnický poplatek?

Jednoduše proveď platbu na účet 2100791144/2010 (FIO Banka). Vlastníkem účtu je Junák – český skaut, středisko Řehoře Mendla Brno, z. s.
K platbě uveď svůj variabilní symbol, který byl součástí emailu o potvrzení přihlášení na hru, a do zprávy pro příjemce napiš své jméno a příjmení.

Mohu zaplatit za více účastníků?

V případě, že se jedná o hromadnou platbu za více účastníků, uveďte variabilní symbol osoby, která platbu provádí.
Všechny variabilní symboly spolu se jmény pak uveďte do poznámky pro příjemce (ideálně oddělené čárkami).

Další

Pokud máš další dotaz nebo připomínku, neváhej nás kontaktovat