Harmonika (Hasičská plocha nad starou dálnicí)

Harmonika.mp3

Účastníkům byla z reproduktoru přehrána nahrávka dost postmoderního harmonikáře, když se ale všichni správně zaposlouchali do surrealistického rytmu skladby a odlišili durové akordy od mollových nebyla to už žádná věda. Text zprávy zněl:

ZASTAVKA STOURACOVA

Zde týmy po větším či menším hledání a téměř horolezeckém výkonu nalezly na ceduli zastávky poslední deník.

Znění deníku:
Vyšel jsem po schodech a tak tak stihl autobus, ve kterém jsem uviděl tu dívku. Nakonec mě náhoda zavedla až do parku, protože jsem tu dívku ztratil z očí, jak jsem vystoupil. Když jsem pak prošel různými ulicemi a projel se šalinou, abych si ukrátil cestu a mohl se procházet po údolí, zahlédl jsem ji znovu, tedy možná, nevím, to určitě. To jsem pak ale vyšel nahoru na kopec k nějaké hasičské ploše. Překročil jsem širokou vozovku, která mi bránila v průchodu, u nějaké zastávky místních dopravních prostředků. Šel jsem doleva dolů a pokračoval ulicí Štouračova dokud jsem nenarazil na školu pro naše nejmenší.

Přišlo mi to tu zvláštní, jakoby se tu něco odehrálo již předtím, ale trochu jinak, víc roztrhaněji či zatřeněji.


Mrkadlo (Cestička z Údolí oddechu)Závěr (Louka u klubovny bystrckých skautů)

Seznam úkolů a šifer použitých při hře