Hřiště (Dopravní hřiště Pastviny)

Podle popisu cesty procházely týmy dopravním hřištěm a sbíraly písmenka. Z nich vyšla zpráva

ZA VLAKEM

Za značkou přejezdu byla ukrytá informace, která je nakonec dovedla k pomníku mezi třemi stromy, kde byl deník.

Znění deníku:
Zanechal jsem městský ruch za svými zády a plachými kroky si užil přírodní zjevy, které nám často chybí. Projel jsem se, abych to neměl tak daleko, a na chvíli poseděl v parku.
Občerstven novými vjemy jsem se začal cítit zbavený prvotního špatného pocitu. Začalo to vypadat jako ideální den, kdy po práci a shonu načerpám nové síly. Šel jsem na hlavní silnici, co se tu vinula mezi domy, tu jsem překonal svými kroky, které mě záhy poslaly do uličky a následně na Ruský vrch. Sám sebe jsem tím udivil, navíc jsem si začal říkat, že dneska nějak blázním, protože mi to všechno připadalo tak trochu povědomé, následně jsem si i uvědomil, že už jsem v mysli pozbyl počáteční odhodlání k takové vycházce. Přemýšlel jsem, kudy dál.

Nakonec jsem došel různými cestami až domů, kde jsem si vychutnával představení, které nám nabídla dnešní podvečerní obloha svým čarovným západem. Takový skoro ideální den.


Loď (Most na Veslařské)Tangramy (Ruský vrch)

Seznam úkolů a šifer použitých při hře