Křížovka (Mostek v Údolí oddechu)

Po chvíli cesty kolem potoka nalezly týmy u jednoho z mostků další šifru. Účastníkům, mnohdy ještě držícím diář od mostu v ruce, nečinilo problém rozklíčovat co znamenají arabská čísla nahoře a římská dole a po dosazení jmen z kalendária diáře vyšla zpráva

SLOUPEK SE ZNAČKOU

Znění deníku:
Tak jsem se prošel lesem, abych kousek popojel jakýmsi hromadným rozvozem lidí,
a mohl si odpočinou na lavičkách, které mi cesta domů nabízela. Prošel jsem pak do údolí, před kterým mě čekal pošťák a jeho povídání. Po rozloučení jsem šel pod korunami stromů a vychutnával si předvečerní atmosféru. Kousek dál za Pohodovou hospodou jsem pokračoval dál, až k malému jezu, kde na mě u mohutného stromu něco mrkalo.

Nemarnil jsem ani okamžik a obrátil zrak k nádheře, co vysela kousek nad obzorem a vychutnal si poslední doušky tohoto ideální dne.


Pošťák (Lávka u zast. Kamenolom)Mrkadlo (Cestička z Údolí oddechu)

Seznam úkolů a šifer použitých při hře