Loď (Most na Veslařské)

Po vystoupení z autobusu na zastávce Optátova a několika krocích směrem k řece dospěly týmy k improvizovanému přístavišti. Vybraní dva odvážlivci z každého týmu se navlékli do vest a nalodili se na pálavu. Na bližším z pilířů byl na provázku zavěšen deník.

Znění deníku:
Jak jsem opustil ten zmatek lidského přesouvání a zbavil jsem se dusícího pocitu klidnou procházkou po lese. Nechal jsem strasti daleko za sebou a upřel zrak vpřed. Sleduje líně se vinoucí silnici jsem kráčel po levé straně a po pár minutách byl odměněn pohledem na majestátní budovu, která se tyčila taktéž po levé ruce. Nechal jsem ji stát a pokračoval až ke kruhovému objezdu. Jat touhou následovat nynější směr jsem šel až za paneláky, kde jsem našel dopravní hřiště. Tam jsem obsadil lavičku, abych si mohl vychutnat pohled na děti kroužící kolem tam a zpátky i jejich výskání, které umocňovalo jejich radost z pohybu.

Nakonec jsem se vydal dál podle toku řeky, nalézaje další dávku energie
na konec své cesty, kde jsem mohl sledovat, jak slunce líně schovává svoje paprsky za pahorek a končí tak krásný den.


Pošťák (Zastávka 84 Pisárky)Hřiště (Dopravní hřiště Pastviny)

Seznam úkolů a šifer použitých při hře