Orientační běh (Wilsoňák)

V mapě byly zaznačeny pozice jednotlivých písmen, složením vznikla zpráva

CEDULE ROZCESTÍ JIHOZÁPADNÍ CÍP LESA (= MAPY)

Znění deníku:
Bylo tam nějaké hemžení a mě nebylo úplně dobře, z toho dusného vzduchu se mi trochu motala hlava. Potřeboval jsem si na chvíli oddechnout od toho shonu, tak jsem si řekl, že si dám na chvíli pohov od lidí a trochu užiji krásy přírody. Vydal jsem se do lesíka oplývajícího nádhernou hrou barev mezi listím stromů, svěžího čerstvého vzduchu odhánějícího vlhkost z mého čela a nakonec i těch cestiček, které se pletly jedna přes druhou a vedly mě dál.

Poté jsem se projel, odpočinul si v parku a krásný den završil procházkou po údolí a vychutnáním si západu slunce, co mě provázel celou cestu až domů.


Pošta (Kravák) • Vypínače

Seznam úkolů a šifer použitých při hře