Pošta (Kravák)

Dost netradičně letos Puntík hrou začínal a nikoliv končil. Týmy získávaly suroviny na výrobu zásilek (papír, pisátko, známka, izolepa etc.), za odeslání zásilek obdržel tým body, za které mohli být jednotlivci povyšováni a mít tak možnost doručovat jiné typy zásilek. Postupně v průběhu hry byly jednotlivé týmy odváděny za keře k zaměstnanci fy Electronical Postal Servies Ltd., kde jim byla separována vědomí od těl, těla byla zabalena do balíků a ve hře pokračovala jen vědomí.


Orientační běh (Wilsoňák)

Seznam úkolů a šifer použitých při hře