Pošťák (Lávka u zast. Kamenolom)

Týmy se opět setkaly s pošťákem, dokonce tím samým (což on vehementně popíral) a dostaly od něho v podstatě identickou obálku jako poprvé. V té byl diář, kde bylo na datu 1. 3. zapsáno

U ELEKTRIKY

Na druhé straně lávky byla schována zpráva

„Narozeniny: Radim (13. 10. 1990) – sehnat reliéf!!!“

Po nalistování příslušného data v diáři a podrobném průzkumu stránky bylo možné spatřit text vytlačený nepíšící propiskou

U PATY MOSTU

Zde týmy nalezly další deník – a mimochodem nalezly ještě jiné věci, se hrou nemající vůbec žádnou souvislost, jmenovitě publikaci „Vědecký komunismus“ rok vydání 1957.Kdo četl manuál Tmou! ten ví, k čemu se náhodně nalezené knihy používat mají a nemají.Protože mnozí účastníci výše zmíněný materiál nikdy neviděli, dalo pošťákovi docela velkou práci přesvědčit je o nemožnosti využití knihy v plamenně rudé vazbě k lokalizaci dalšího stanoviště.

Znění deníku:
Utekl jsem z všedního vězení rutiny a nechal jsem lidi lidmi, co si hrají na mravence a mají tendence utíkat sem a tam. Místo každodenního cestování jsem volil výlet po krajině schované uprostřed škaredě zastavěných oblastí.
Nakonec mi pošťák předal co měl, rozloučili jsme se a já vykročil do údolí – nazývající se Údolí oddechu. Dle pošťákových průpovídek : údolí oddechu, nedělej neplechu. Zábavný to člověk. Držel jsem se žlutých fleků, co lemovaly cestu,
ze které čas od času vyrůstal mostek přes říčku tekoucí podél cesty. Jeden mostek jsem přešel, pak jsem další minul a u třetího mostku jsem náhodou našel nějakou tiskovinu s různými články a dokonce i křížovkou.

Sebral jsem se a kráčel dál. Začínaly mě trochu bolet nohy a slunce se už také začínalo blížit k horizontu, vypadalo to jako končící ideální den, protože se rozlívala krásná záře a zajisté nás čekal nádherný odchod denního světla.


Tangramy (Ruský vrch)Křížovka (Mostek v Údolí oddechu)

Seznam úkolů a šifer použitých při hře