Tangramy (Ruský vrch)

Týmy dostaly obrázky několika zvířátek, která měli za úkol složit z tangramů.
Za každou složenou dvojici složených obrazců dostali indicii, a to v pořadí

50 + 50, SMĚR MOSKVA, BOUŘKA, LUCERNA, SLOUP, UVNITŘ, SEVEROVÝCHOD

Deník byl uvnitř bývalého osvětlovacího stožáru na severovýchodní straně návrší (pod deklem s bleskem).

Znění deníku:
Utekl jsem od starostí všedního dne, když jsem místo dusivé atmosféry vprostřed města zvolil dýchání svěžího vánku v lese a krásné procházky po doposud neobjevených cestičkách. Po svých malých nevšedních dobrodružstvích mířily mé kroky zpátky k domovu.
Sešel jsem zpátky k řece. Tam mě čekala šalina, kterou jsem neodmítl, načež jsem svým nástupem stvrdil předání moci nad svým pohybem jejím kolům. Posadil jsem se očekávaje nové věc od průzoru ve stěně vozidla. Vystoupil jsem u Kamenolomu. Přešel jsem silnici směrem k nedaleké lávce. Na ní mě zastavil pracovník pošty a předal mi nějakou obálku. Chtěl jsem se jej ještě na něco zeptat, ale když jsem se otočil, už byl pryč. Poté už mi toho moc na výběr nezbylo.

Nechal jsem se unést přírodou a zurčením potůčku, abych došel až na vršek, ze kterého jsem se dlouho díval na vzdalující se slunce a nechal jsem ho odejít až za kopec, kde už se mi ztratilo
z očí. Byl to krásný den.


Hřiště (Dopravní hřiště Pastviny)Pošťák (Lávka u zast. Kamenolom)

Seznam úkolů a šifer použitých při hře