Vypínače (Kryt CO v Pisárkách)

Po stisknutí správné kombinace spínačů se objevila na jednoznakovém displeji zpráva

SEDMA DRENAZNI ROURA U PATY ZDI

Znění deníku:
Vypadl jsem z hluku města, abych se mohl nadýchat trochy čerstvého vzduchu, což mi poskytlo poslední útočiště přírody uprostřed urbanizované krajiny. Prošel jsem lesem až dolů, kde jsem si chvilku odpočinul.
Když jsem šel podél kolejí, všiml jsem si dětského hřiště, ale pokračoval jsem směrem k nedalekému odchodu, kde jsem překročil koleje. Poté jsem po jedněch schodech vyklusal nahoru na křižovatku, kde mě zastavil pracovník pošty a předal mi nějakou obálku.

Na tu úchvatnou dívčinu asi jen tak nezapomenu. Byla příjemným zpestřením mé procházky po krásách údolí. Bohužel se už příroda i okolní domy halily do temna a já pozbyl posledních sil. Byl to krásný a nezapomenutelný den mého života.


Orientační běh (Wilsoňák)Pošťák (Zastávka 84 Pisárky)

Seznam úkolů a šifer použitých při hře