Závěr (Louka u klubovny bystrckých skautů)

Když týmy dorazili až k obchodu s potravinami na ulici Šťouračova, musely se rozdělit. Jednotlivě pak byli účastníci odváděni na hranu údolí, kde si mohli zvolit levý nebo pravý směšovač.
Kdo zvolil správný, potkal opět vlastní tělo a byl s ním opětovně smíšen.
Kdo nezvolil ten správný a dosud se nepřetrhl, točí se na magnetofonovém pásku dodnes…

Po hře následovalo posezení a sdílení zážitků ze hry v místní skautské klubovně, nějaké buchty a spát se šlo až kolem čtvrté…


Harmonika (Hasičská plocha nad starou dálnicí)

Seznam úkolů a šifer použitých při hře