Mechanický banán

Pípá… Pomalu a nestejnoměrně… Občas zazvoní jako vyrušené ovoce. Za všechno může, ale nic nezpůsobil. Nikdo neví, proč tu je a kde vyrostl. Žlutý a podlouhlý… Pípá…

Ročník této tradiční hry proběhl v termínu 7.–8. 3. 2014.

Mechanický banán - obrázek

Hru navštívilo 31 účastníků.

1×A6_letak