Poděkování

Jelikož letošní ročník hry byl již 10. v řadě, rozhodli jsme se tento skvělý úspěch dát najevo malým shrnutím předcházejících her. Mimo to jsme chtěli poděkovat všem, kdo se podíleli na předchozích ročnících  a nenechali zaniknout vzniklou tradici. I vám patří velký dík.

Děkujeme vám my, současní organizátoři, i všichni hráči, kteří za ta léta hrou prošli.