O čem to bylo?

Letošní ročník začal pozváním k osobnímu pohovoru od jistého bohatého sběratele Mr. Snuggla, který najímal lidi do svého vědecko – pracovního týmu pro zdokumentování unikátního jevu v ulicích Brna. Pozvání vypadalo zhruba (ve zkratce) takto:

Vážený pane, 

Dostal jsem na Vás kontakt od internetového zprostředkovatele pracovních příležitostí http://kerberos-brno.cz/puntik jako na vhodného kandidáta pro práci v mé společnosti.

Po projití Vašeho pracovního profilu, jež mi byl výše zmíněným poskytovatelem zaslán spolu s Vaším kontaktem, jsem se Vám rozhodl nabídnout pozici v prakticko-vědeckém týmu, který bude mít za úkol vysledovat a zdokumentovat nebývalý a unikátní jev, vyskytující se momentálně v ulicích města Brna. Vzhledem k časovému omezení tohoto jevu je nutné Vaše rychlé nasazení, odpovídat mu však bude i patřičná finanční odměna.

Celkově tedy nabízíme:
- Vysokou finanční odměnu s bonusy podle dosažených výsledků
- Práci v mladém inspirativním týmu
- Zajímavý obsah práce, který Vás určitě nebude nudit
- Pružnou pracovní dobu
- Slevy na pobyty v partnerských hotelech
- Další zaměstnanecké výhody jako je občerstvení na pracovišti atd.
- Možnost nástupu ihned

Požadujeme:
- Aktivní nasazení v terénních podmínkách
- Odolnost vůči stresovým situacím
- Flexibilitu
- Tah na branku
- Zodpovědnost, vytrvalost
- Sounáležitost s pracovním týmem

Pokud Vás moje nabídka zaujala, dostavte se v pátek 23.3.2018 v 17:30/18:30 na porážku ke krátkému osobnímu pohovoru. K pohovoru se dostavte včas, v neformálním oděvu!

Těším se na naší budoucí spolupráci
S přáním pěkného dne
Mr. Snuggle

Mr. Snuggle

Zájemci, kteří se dostavili na Porážku (ulici) k tomuto pohovoru se setkali s velmi svéráznou osobou Mr. Snuggla, který je (po zhodnocení jejich tištěných motivačních dopisů) zasvětil do celé problematiky. Najal je k úkolu dostihnout slavného Bludného Holanďana – tedy jistý dopravní prostředek, jež byl v lidské historii mnohokrát spatřen a to dokonce v různých podobách. Uvedl tedy na pravou míru dezinformaci z názvu…že zde nejde o nějaký Obludný tulipán, ale o legendu O Bludném Holanďanovi.

Právě z této legendy je známá nejslavnější forma Holanďana – ona loď, kterou dříve spatřovali námořníci za bouří v dalekých opuštěných vodách a která byla považována za zlé znamení (prý se totiž těm, kdo ji viděli, stávaly zlé náhody a lodě těch námořníků často troskotaly). Známé jsou ale také historky o autech, která prý byla viděna jedoucí bez řidičů, o neznámých letadlech, jež zkřížila dráhy letovému provozu nebo o neosvětleném metru které se v nočních hodinách prohánělo podzemím. On, Mr. Snuggle zkoumal ty případy podrobněji a zjistil, že se jedná stále o  jeden a ten stejný dopravní prostředek, který nějak umí měnit formu a neustále ujíždí – téměř, jako kdyby se zdálo, že se lidem až paranoidně vyhýbá. Fascinován tímto fenoménem začal tohoto Bludného Holanďana stopovat (neboť za sebou zanechává určité stopy) a vysledoval ho až do tohoto města. Zde mu ale stále uniká a proto rozšiřuje svůj tým o další spolupracovníky pro větší šanci Holanďana dostihnout. Zájemcům o práci pak nabídl velmi solidní obnos peněz, na kterých mu až tolik nezáleželo.

Zájemce rozdělil do několika konkurenčních týmů (neboť konkurence povzbuzuje úsilí) a způsobilost týmů k této práci ověřil jednoduchou logickou hádankou, která je rovnou rozeslala na různá místa s vysokou pravděpodobností Holanďanova výskytu. Před odchodem je vybavil rovněž mobilní aplikací pro zadávání kódů, která jim měla pomoct s vysledováním Holanďanovi pozice.

Každý vědecký tým se tedy odebral na určené místo. Tam je odchytl podezřelý člověk a dost vyděšeným a naléhavým tónem jim oznámil, že musí pátrání nechat být! Prý i on byl součástí takového vědeckého týmu, který Mr. Snuggle dříve najal pro lov Bludného Holanďana. Ale že stejně jako jemu, ani jim prý neřekl Snuggle vše… s Holanďanem se totiž vážně pojí něco temného a obludného. Když s týmem začali Holanďana hledat, zjistili, že je to výtvor Leonarda da Vinciho a získali některé jeho plány, které za Holanďanem vedly, stejně jako mapu, která nějak souvisela s místy jeho pohybu. Dál se však nedostali a Da Vinciho šifru v jeho plánech nedokázali prolomit.

A kromě toho, od chvíle kdy začali po Holanďanovi pátrat, začali zjišťovat, že jsou sami sledováni – nejdřív to byly jen pocity, ale objektivně se kolem nich při terénních průzkumech objevovala zvířata či temné postavy, který je zdálky pozorovaly. Bylo jim to podezřelé a tak se zkoušeli jim/tomu (zdálo se, že se také jedná o jedno stvoření) vyhnout a utéct před tím. Ale začalo je to pronásledovat… a lovit. Byl svědkem toho, když jednoho z jeho týmu to dostihlo jako obrovský pes a také když někoho jiného z nich prostě pohltil keř… když zbyl jako poslední, pochopil, že Snuggle si je musel najmout aby se sám vyhnul nebezpečí o kterém jistě věděl a do kterého stále posílá nevinné lidi. A že ta věc/netvor asi loví vše, co má s Holanďanem něco společného. Proto se rozhodl zastavit a varovat ty, koho by chtěl najmout Snuggle jako další oběti a také se zbavit všech souvislostí s Holanďanem.

Da Vinciho šifra

Tento člověk tedy čerstvě najatým členům nového vědeckém týmu předal stopy po Holanďanovi (aby mu věřili) a nechal jim je, aby se jich zbavili. Oni ho ale neposlechli a místo toho prolomili šifru v Da Vinciho plánu. Ten zvláštní člověk tím byl překvapen ale nijak to nezměnilo jeho postoj – řekl jim, že on s tím nechce mít už nic společnýho, že jsou blázni, když chtějí v hledání Holanďana pokračovat a že všichni vychcípají. Ale je to jejich věc a sami si budou moci vždycky vybrat, jestli budou pronásledovat, nebo ho poslechnou a utečou, dokud je čas…

Z Da Vinciho plánu získal tým čtyř znakový kód, který jednak určil polohu dalšího místa Holanďanova dřívějšího výskytu (po obvodu mapy, kterou dostali, byla napsána celá abeceda a po propojení těchto 4 znaků dostali bod s místem, kde byly po Holanďanovi určité stopy). Kromě toho však po zadání stejného kódu do aplikace od Mr. Snuggla odemkli jednu ze zpráv, která se zdála být psaná přímo samotným Bludným Holanďanem nebo dokonce Da Vincim a z těchto zpráv se začali dozvídat více o tom, co se děje.

Přední strana mapy

Zadní strana mapy

 

 

 

 

 

 

Postupně se tým vydal po místech, kde se Holanďan dříve vyskytoval a kde po sobě zanechal nějakou stopu, která vždy souvisela s nějakou jeho podobou a z té vždy získali i čtyřznakový kód, který jim vždy sdělil další takové místo. Pomocí kódu otevírali taky Holanďanovi a Da Vinciho zprávy v mobilní aplikaci. 

Při svém pátrání potkávali účastnící stopy a šifry odkazujících na různé dopravní prostředky, které Holanďan během svého putování vystřídal. S každou stopou a zprávou  byli účastníci blíže rozluštění záhady kolem Bludného Holanďana a místu, kde se ukrývá.

Zprávy od Holanďana nejdříve vypadaly, jako kdyby se je on snažil varovat před tím nebezpečím, které tu je, neustále je pronásleduje a před kterým je potřeba se schovat. Až po několikáté zprávě začalo být zřejmé, že Holanďan nemluvil vůbec k nim…byla to jeho forma osobního zápisu a z nějakého důvodu se v ní vyjadřoval o sobě v druhé osobě („Honí tě! Musíš utéct!“) zatímco o všech ostatních ve třetí osobě („Je jich více a neví, že jsou sami pronásledováni“). A ze zápisů od Da Vinciho zjistili pravdu o Holanďanovi i té temné věci.

Leonardo Da Vinci byl génius a mistr, který vynalezl různé dopravní prostředky, jež předháněly jeho dobu. Vrcholem jeho snažení byl však univerzální dopravní prostředek, který byl schopen změnit se na to, co zrovna potřeboval

…kolo, pro cesty po ulicích, vůz na dlouhé cesty mezi městy i loď na plavbu po moři… Ale chtěl jsem tomu dát intuici, aby se to mohlo změnit samo, podle mé potřeby.. Přidal jsem tomu zařízení, které se umělo učit, pozorovat okolí a zdokonalovat se… až jsem si uvědomil, že tím získalo i osobnost. Ta ale byla nestálá, porušená množstvím přeměn, kterými procházela… A jeho existenci jsem nedokázal skrýt před jinými…

Z dalších náznaků bylo patrné, že nestálá a paranoidní Holanďanova osobnost pochopila poslední Da Vinciho příkaz (aby utekla a schovala se na chvíli před Da Vinciho nepřáteli) jako věčné tvrzení a tak se už nikdy nevrátila. Da Vinci tím byl zdrcen a kvůli neúspěchu opustil bádání mechanických strojů a začal zkoumat živé věci. Na základě těchto vědomostí vypěstoval květinu – tulipán, který však uměl také měnit svoji formu a měnit se na cokoli živého. A dal mu životní smysl – aby dostihl toho, co utíká (tedy Holanďana) a dovedl ho k němu. Osobnost Tulipánu se zvrhla a tak začal pronásledovat vše, co utíká. A když zanedlouho Da Vinci zemřel, všechno co Tulipán dohnal rovněž zprovodil ze světa a dovedl tak za ním.

Od té doby se po světě v různých podobách pohybují dvě zvláštní entity – Holanďan, který utíká před vším, co utíká a Tulipán, který zase pronásleduje vše, co utíká. Holanďan jakýmkoli mechanickým dopravním prostředkem, avšak snaží se být vždy co nejrychlejší ale zároveň dostatečně nenápadný (nepředhání tedy dobu, aby byl ojedinělým/ještě neexistujícím dopravním prostředkem, ale mění se v některý z existujících běžných dopravních prostředků). Tulipán se může změnit naopak v jakékoliv stvoření na biologickém základu.

Ve zprávách byl rovněž naznačen Holanďanův plán – jednak zamotat jeho pronásledovatele do kruhu a také se proměnit v nějaký extrémně rychlý dopravní prostředek, který nikdo nedostihne. Vědecký tým však prohlédl první část plánu – stopy Holanďana utvářely kruh (jak je patrné z mapy herní oblasti), ve kterém by se pohybovali neustále dokolečka. Ale když propojili část z kódu z každého stanoviště, kterým prošli společně se sekvencí písmen, jež získali ze zpráv v mobilní aplikaci a písmena pospojovali. Zkřížením vzniklých bodů získali místo, kde Holanďana mohli dostihnout.

Obrázek z aplikace evokující kruhovou závislost stanovišť a asociaci s dronem 🙂

Šifra vedoucí na místo závěru

 

 

 

 

 

 

 

Odkazovalo to na starou garáž. Než k ní došli, znovu byli osloveni nějakou postavou – jiným bývalým hledačem Holanďana, kterého rovněž najal Snuggle. Ten prý taky odhalil toto místo, ale bál se tam sám jít, protože jeho tým byl rovněž zlikvidován. Společně s tímto týmem se tam ale vydal ale když všechny do garáže uvedl, zamkl je v místnosti a prozradil jim jeho skutečný motiv.. On se s Tulipánem domluvil, že když mu bude pomáhat chytat ty, které Tulipán honí, že ho Tulipán nechá naživu. Díky tomu, že je sledoval navíc našel i Holanďana a uvěznil ho v místnosti. Pak vše ohlásil Tulipánovi, který si pro ně i pro něj přijde.

V místnosti byla na stole klávesnice a monitor, na kterém bylo komunikační prostředí. Ačkoli byl monitor připojen pouze do sítě, skrz něj s nimi komunikoval nějaký “paket” – a mluvil o sobě v druhé osobě a o lidech z týmů ve třetí osobě (Musí ti pomoct! Kdo jsou oni v této místnosti? Tobě říkají Bludný Holanďan). A prosil je, aby mu pomohli utéct před Obludným Tulipánem (který ho chce dostihnout a zničit) a že on pak pomůže utéct jim.

Řekl jim, že jeho plánem bylo změnit se na paket – balíček dat – tedy rychlý dopravní prostředek informací. Díky tomu by pak mohl zmizet na internetu a mezi nepředstavitelným objemem ostatních informací by ho už Tulipán nikdy nenašel. Stihl se transformovat do této podoby, než se však stihl nahrát na internet, tak ten zrádce, co tu zavřel i je, odpojil modulační zařízení.

S pomocí Holanďanových rad vědecký tým zprovoznil zdroj elektřiny pro modulační zařízení, každé ze 4 modulačních zařízení pospropojoval propojkami pro nastavení správného signálu a dovedl signál a do sítových kabelů, které vedly z místnosti ven. Holanďan se potom přenesl přes napájecí síť, zdroj a modulační zařízení až na síťové kabely a unikl na internet. Před únikem ještě poradil týmu, kde najít klíč pro únik z místnosti a kde najdou bezpečné místo, kde je Tulipán nebude hledat (a tak je snad prý nechá být, protože půjde po Holanďanovi). V tu stejnou  chvíli se k místnosti už dostal i Tulipán – tedy Mr. Snuggle (Snuggle znamená anglicky “tulit se”, pozn. překladatele). Ten se je snažil v této jeho podobě pronásledovat, ale tým mu unikl a dostal se až na Holanďanem určené “bezpečné” místo… kde na ně však už čekala zpráva od Tulipána:

Neměl jsi se do toho plést! On je teď daleko, ale ty jsi tu. A je jedno, jak rychle prcháš!

 

Pokud stále není něco jasné, zkuste mrknout do FAQ k příběhu