Pravidla

Obecná pravidla:

 • Vyhraje družstvo, které během hry donese do svého vlajkoviště nejvíce vlajek.
 • Hráči dbají především na bezpečnost svoji i ostatních (hráčů i civilistů).
 • Hra končí nejpozději ve 22.00.

Herní oblast:

 • Herní oblast je vymezena před začátkem hry.
 • Živý hráč nesmí opustit herní území.

 

Vlajkoviště:

 • Vlajkoviště je tvořeno kruhem (minimálně polokruhem) o poloměru délky vlajkové tyče (cca 1 m).
 • Neumisťovat před vchody, na místa parkování, vedle aut, skleněných výloh a na jiná nebezpečná místa.
 • Během hry se ve vlajkovišti může nacházet libovolný počet vlajek nebo žádná. Na jejich barvě nezáleží.

Definice hráče:

 • Hráč je osoba starší 15 let (výjimky možné po dohodě s organizátory).
 • Hráči jsou před začátkem hry rozděleni do týmů. Týmy jsou zpravidla označeny dle barvy přiřazené vlajky.
 • Hráč může být živý nebo mrtvý.
 • Živý hráč má mezi ramenem a loktem uvázaný fáborek v barvě týmu.
 • Mrtvým se hráč stane, pokud nemá uvázaný fáborek. Nezáleží na způsobu, jakým o fáborek přišel.
 • Poud je hráč mrtvý, jde se okamžitě nejkratší cestou oživit a hry se dále nezúčastní (ani nekomunikuje s ostatními hráči).

Zabíjení:

 • Boj probíhá strháváním fáborků z ruky soupeře, a to co nejméně kontaktním způsobem.
 • Zejména je ZAKÁZÁNO:
  • držení
  • vrážení
  • údery

Oživování:

 • Živočiště není domeček!! ani strategický bod.
 • Je zakázáno bojovat v blízkosti živočiště, zejména zabíjet právě oživené hráče.
 • S vlajkou se neběhá přes živočiště.
 • Oživení probíhá dle pokynu pověřené osoby (oživovatele).
 • Na živočišti je během hry možné průběžně hlásit aktuální skóre.

Získávání bodů:

 • Hráč získá bod za každé donesení vlajky do svého vlajkoviště. (Body se v týmu sčítají.)
 • Pokud hráč vstoupí s vlajkou do cizího vlajkoviště, bod získá družstvo, jemuž dané vlajkoviště patří.
 • Tuto skutečnost je hráč povinen nahlásit na živočišti.

Pravidla ve vlajkovišti:

 • Hráč může vstoupit do svého vlajkoviště pouze s vlajkou v ruce.
 • Vlajku ihned položí a vlajkoviště opouští (nesmí v něm stát).
 • Pokud hráč vnikne do cizího vlajkoviště, může v něm setrvat libovolně dlouhou dobu.
 • Hráči z domácího týmu nemohou na protihráče ve svém vlajkovišti útočit, pokud tento stojí ve vlajkovišti oběma nohama.
 • Hráč ve vlajkovišti může zabíjet lidi mimo ně.
 • Pokud se ve vlajkovišti nachází hráči různých cizích týmů, mohou bojovat podle normálních pravidel.

Nesení vlajky:

 • Vlajka se vždy drží tak, aby nedošlo k ohrožení hráčů ani náhodných kolemjdoucích.
 • S vlajkou se nesmí házet.
 • S vlajkou se nesmí vystupovat z hracího pole.
 • S vlajkou nelze procházet skrz galerie, průchody, podchody a podobně. Jinými slovy na vlajku musí stále „pršet.“
 • Hráč, který nese vlajku, se může normálně zúčastnit boje, ale nesmí použít vlajku jako zbraň.
 • Pokud je hráč nesoucí vlajku zabit, vlajku okamžitě položí na zem a jde se oživit.
 • Vlajku může zvednout ze země kterýkoliv živý hráč.

Po hře:

 • Každý hráč nahlásí počet zabití a donesení.
 • Hráči donesou na živočiště všechny vlajky a křídy.
 • Vyhodí všechny fáborky a další nepořádek do koše (i ze země).

Pokud se ti hra líbila, přispěj nám, prosím, na materiál.
Pokud se ti nelíbila, přispěj taky. 🙂